Juurrutus

BLOGIT | Juurrutus

Miten suojeltua rakennusta saa korjata?

Ostamamme autiotorppa on siis suojeltu. Koska se vaatii jonkun verran korjauksia, on hyvä ottaa heti selvää, millaiset pelisäännöt suojellun rakennuksen kunnostamiseen pätevät. Kysyin Turun Museokeskuksen rakennustutkija Sanna Kupilalta ohjenuoria.

-Olen ostanut kaavassa suojelumerkityn torpan. Mitä saan tehdä sille?
Siinä saa asua ja sitä saa kunnostaa vanhan rakennuksen ehdoilla eli vanhan tyylistä materiaalia käyttäen alkuperäinen tyyli säilyttäen. Kaavan suojelumääräyksestä käy ilmi saako siinä tehdä muutostöitä. Yleensä muutostyöt ovat mahdollisia, kunhan muutokset eivät ole rakennukseen sopimattomia. Tämän rakennuksen kohdalla suojelumerkintä ei koske sisätiloja, mutta toki on suotavaa, että rakennuksen julkisivut ja sisätilat ovat tasapainossa keskenään.

Näin tarkoin tehdyt korjaukset menevät läpi suojelluissakin interiööreissä.
Rakennushistorialliset arvot säilyvät kun tehdään tarkkoja korjauksia.

-Mistä voin saada neuvoja suojellun rakennuksen korjaamiseen?
Neuvoja löytyy paikalliselta maakuntamuseolta. Turussa sellaisena toimii Turun museokeskus, mutta neuvoja saa myös alueen korjausrakentamisyhdistyksiltä – tällä alueella mm. Rakennusperinteen ystävät ja Curatio Paraisilla neuvovat.

-Missä vaiheessa pitää kysyä lupa johonkin toimenpiteeseen tai ottaa yhteyttä viranomaisiin?
Katon saa korjata, mutta jos katon katemateriaalia aikoo vaihtaa, niin se vaatii toimenpideluvan, jota haetaan rakennusvalvontatoimistolta. Tässä yhteydessä, koska kyseessä on suojeltu rakennus, rakennusvalvonta pyytää museolta kannanottoa siihen, sopiiko uusi katemateriaali tähän rakennukseen. Lupaa pitää siis hakea silloin kun muutostoimenpiteet aiheuttavat muutoksia. Korjaaminen samanlaisella materiaalilla kuin rakennuksessa nytkin on, ei vaadi lupaa. Rakennuksessa on kuitenkin saatettu tehdä muutostöitä, jotka eivät sovi siihen alkuperäiseen torpan tyyliin, niin silloin saattaa olla parempi ns. palauttaa rakennus näiltä kohdin lähemmäs alkuperäistä tyyliä. Esimerkiksi jos torpassa olisi nyt aaltopeltikate, niin katetta uusittaessa olisi hyvä vaihtaa se kolmiorimahuopakatteeksi tai tiilikatteeksi.

-Päteekö kaikkiin suojeltuihin rakennuksiin samat säännöt?
Yksi sääntö pätee kaikkiin: Suojeltua rakennusta ei saa purkaa! Mutta toki on muitakin sääntöjä kuten usein asemakaavoissa oleva lause ”rakennuksessa tehtävät muutostoimenpiteet eivät saa vähentää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa ja tyyliä”. Museoviranomaiset näissä kohdin arvioivat, mitkä muutokset ovat mahdollisia ja mitkä taas vähentävät rakennuksen arvoa. Erityyliset ja eri kokoiset rakennukset ns. kestävät eri tavalla muutoksia. Joitakin rakennuksia voi jopa laajentaa eikä laajennusosa häiritse kokonaisuutta, mutta toisessa se taas saattaa aiheuttaa liian ison muutoksen.

Örön linnakesaaren rakennuskanta on valtakunnallisesti arvokasta ja siksi rakennusten kunnostusta valvotaan erityisen tarkkaan.

-Onko jotain hyötyä siitä että rakennus on suojeltu?
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen eli suojellun rakennuksen kunnostamiseen on mahdollista hakea avustusta ELY-keskukselta tai Museovirastolta. Nämä ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita myönnetään rakennuksen kunnostamiseen.
Kulttuuriympäristö hyötyy kun vanhat rakennukset säilyvät osana ympäristöä.
Lisäksi suojeltuun tai muuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen ei sovelleta muuten korjausten yhteydessä päteviä energiatehokkuusvaatimuksia. Eli rakennusta ei tarvitse yrittää esimerkiksi lisäeristää remonttien yhteydessä.

Perussäännöt ovat siis selvät: rakennusta ei saa purkaa (siksi huonoon kuntoon päässeet suojellut rakennukset ovatkin monien mielestä taakka) ja ainakin on sallittavaa korjata samoilla materiaaleilla mitä talossa jo on. Panu Kailan ”korjaajan kymmenessä käskyssä” on ohje, että talossa pitää asua vuosi, ennenkuin siihen alkaa suunnittelemaan muutoksia.

Se, mitä on rikki, on kuitenkin korjattava. Aloitamme siis välttämättömillä ja helpoilla töillä: korjaamalla hajonneet ikkunat ja räystäät, siivoamalla ja maalaamalla. Katsotaan sitten ajan mittaan, koemmeko tarpeelliseksi tehdä muutoksia. Ehkä emme. Suojeltu rakennus tuntuukin oikeastaan aika turvalliselta – se on ”turvassa” modernisoinneilta.

Säilyneet vanhat rakennukset luovat arvokkaita maisemia niin maalla kuin kaupungissa. Yllä Port Arthur, alla Kasnäsin kyläsatama.

 

 

Kaikki kuvat: John Björkman

Kommentoi