Tehdään talo

BLOGIT | Tehdään talo

Aloituskokous 28.4.2014

”Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa tai erillisessä korkeusasemakatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen myös tarkistaa, että rakennuksen korkeusasema on sopiva.”  

www.rakentaja.fi

Tontilta kaivetut nurkkamerkit oli saatu palautettua paikoilleen ja lattiatasokin oli merkitty nyt niihin, joten kaikki oli taas kunnossa aloituskokousta varten. Se oli sovittu maanantaiksi 28.4 kello 8.30. Paikalla olivat pääsuunnittelijamme Marko Rusi, Turun kaupungilta Andreas Salonen ja minä. Aikaa kokoukseen meni noin 45min.

Aloituskokous

 

 

 

 

 

 

Markon huomio kiinnittyi talousrakennuksen korkomerkintään, joka näytti olevan liian korkealla. Merkinnän tutkiskelu osoittikin tämän. Merkintä oli tosiaan 40cm liian korkealla ja Marko muuttikin korkeuden tolppaan kuulakärkikynällä. Soitimme myös maaurakoitsijalle ja kerroimme, että kuvien mukaan mennään, sillä niissä korkeus oli oikea.

korkeus muuttuu.

 

 

 

 

 

 

Meillä tulee olemaan yhteen rakennettu talousrakennus eli autokatos/varasto naapurin kanssa. Erikoista asiassa on se, että meidän rakennuksemme on hieman korkeammalla kuin naapurin. Se näyttää oudolta. Tuskin sitä kuitenkaan niin rakennetaan, sillä kaikki läsnäolijat olivat sitä mieltä, että kattojen tulee olla samalla korkeudella.

Kokouksessa mietittiin myös rakennustyöstä tulevien jätteiden sijoittelua ja pois viemistä sekä allekirjoitettiin asianmukaiset kaavakkeet.

Asemapiirroksen tutkiskelua

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Antti Kontula

Kommentoi