Rakenna

RAKENNA | Turun Sanomat |

Tukes: Pientalojen sähköasennuksissa ja niiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita

Kolmasosassa pientalokohteista löytyy puutteita sähköasennuksista, niiden käyttöönottotarkastuksista tai pöytäkirjoista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvitti valvontaprojektissaan 65 uuden pientalon sähköasennusten säädöstenmukaisuutta. Vastaavanlaisia selvityksiä on tehty viiden vuoden välein, ja tulokset olivat nyt jonkin verran huonontuneet.

Pientalojen sähköasennuksista 66 prosenttia oli kunnossa tai niissä oli vain pieniä puutteita, kun vastaava luku oli viisi vuotta sitten 87 prosenttia. Runsaasti puutteita oli 19 prosentissa, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuina vuosiin 2011 ja 2006.

Myös vakavahkojen puutteiden määrä oli tuplaantunut aiemmasta. Yhdessä kohteessa oli välitön vaara, kun aiemmissa selvityksissä tällaista ei havaittu lainkaan.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen teko oli yleistynyt lähes sataan prosenttiin. Kuitenkin noin neljäsosassa pöytäkirjoja todettiin puutteita, ja vakavasti puutteellisia oli yhdeksän prosenttia. Sähköurakoitsijan on säädösten mukaan tehtävä uusien pientalojen sähkölaitteistoille käyttöönottotarkastus ennen kuin laitteisto otetaan käyttöön

Kommentoi