Rakenna

RAKENNA | Turun Sanomat |

Miten vuokra-asuntoa saa remontoida?

Millaisia muutostöitä vuokra-asunnossa voi tehdä, ja kumpi remontin kustantaa, vuokralainen vai vuokranantaja?

Saako seinät maalata?

Seinien maalaus katsotaan huoneiston muutostyöksi. Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa korjaus- ja muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa.
– Vuokralaisella ei siis ole oikeutta maalata huoneiston seiniä ilman vuokranantajan lupaa, ei siis edes siinä tapauksessa, että vuokralainen olisi valmis maalaamaan asunnon takaisin alkuperäiseen väriinsä vuokrasuhteen päättyessä. Tällöinkin voi helposti tulla sanomista esimerkiksi maalaustyön jäljestä, kertoo Realia Asuntovuokrauksen johtaja Jussi Lindholm.

Saako seinää porata?

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralainen ei vastaa niin sanotusta tavanomaisesta kulumisesta, jollei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu. Tällä tarkoitetaan asunnon normaalin käytön seurauksena ajan myötä tapahtuvaa kulumista.
– Tavanomaiseksi kulumiseksi katsotaan myös kohtuullinen määrä reikiä, jotka ovat syntyneet peilien tai taulujen kiinnittämisestä huoneiston seiniin. Tavanomaista kulumista eivät kuitenkaan ole kiinnittämisestä aiheutuneet poikkeuksellisen suuret reiät.

Järeämpien seinäkiinnitysten, kuten taulutelevision asentamiseen kannattaa etukäteen pyytää vuokranantajan lupa. Reikien poraaminen kylpyhuoneeseen ja etenkin suihkun vaikutusalueelle on vuokralaiselta kielletty.

Pitääkö poratut reiät paikata?

– Mikäli kyse on tavanomaiseksi kulumiseksi katsottavista jäljistä, ei vuokralaisella ole velvollisuutta paikata niitä. Huolimattomasti suoritettu paikkaaminen saattaa johtaa siihen, että seiniin tehdyt jäljet erottuvat vielä enemmän.

Kuka maksaa remonteista?

Lähtökohtaisesti vuokranantaja vastaa asunnon kunnossapidosta, jolloin myös korjaustyöt kuuluvat vuokranantajan vastuulle ja kustannettavaksi.
– Mikäli vuokralainen on itse aiheuttanut remontointitarpeen, voivat kustannukset kääntyä hänen maksettavakseen.

Jos vuokralainen ja vuokranantaja sopivat siitä, että vuokralainen saa suorittaa remonttia asunnossa, tulee samalla sopia myös muista remonttiin liittyvistä seikoista.
– Sovittavia seikkoja ovat tällöin ainakin se, kuka kustantaa työt ja materiaalit. Samoin on sovittava muun muassa työn sisällöstä ja mahdollisesta valvonnasta, sekä siitä, onko muutosten tarkoitus vuokrasuhteen päätyttyä jäädä asuntoon vai onko vuokralaisella velvollisuus saattaa asunto ennalleen.

Lähde: Realia Asuntovuokraus.

Kommentoi