Lähiö

BLOGIT | Lähiö

Valtiontalouden sopeuttaminen kurjistaa elämää lähiöissä?

Valtion taloudenhoidosta on tullut keskeinen päivittäinen puheenaihe television uutisissa ja median otsikoissa. Vallitsevasta talouden järjestelmästä ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan näyttää olevan yhtä monta tulkintaa kuin on puhujaakin. Uusliberalistisen kapitalismin ja sosialismin sekoituksena toimivaa Suomen valtion sekataloutta ja sen tulevaisuutta ovat pohtimassa usein Suomen johtavat finanssialan asiantuntijat eri pankeista. Kansanedustajien sekä ministerien haastattelut käsittelevät lähes joka kerta valtion taloutta. Jääkö lähiön asukas talouden tasapainotuksen jalkoihin?

Vaihtoehdoksi esitetään mm. tulonsiirtojen indeksikorotusten jäädyttämistä, eli ainakin Kelan etuuksien nolla korotuksia seuraavaksi 4 vuodeksi sekä paljon muuta. Esimerkkinä ”Benin lista” Mitä tämä tarkoittaa köyhien (alle 1170 e/kk nettotulo, v.2014) ja opiskelijoiden elämässä Turun lähiöissä? Lähiön kodissa olemme usein riippuvaisia sekä työstä että hyvinvointivaltion tulonsiirroista, eli niistä Kelan, työttömyyskassojen ja sosiaalitoimen etuuksista, mm. opintotuesta, ansiosidonnaisesta päivärahasta ja asumistuesta.

Onkohan Turun kaupunki jäädyttämässä myös vuokrien indeksikorotukset seuraavaksi 4 vuodeksi? Koti on ensiarvoisen tärkeä asia kaikkien turkulaisten ihmisten hyvinvoinnissa, myös vuokratalolähiös.

Sosiaalisten oikeuksien komitea pitää Suomen vähimmäisturvantasoa riittämättömänä.

Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut päätöksensä Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) tekemään kanteluun Suomen perusturvan tasosta. Komitea katsoi, että Suomen perusturvan taso ei täytä Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia.

Sosiaalisten oikeuksien komitea totesi, että Suomen sairauspäivärahan, äitiyspäivärahan, kuntoutusrahan, takuueläkkeen ja työttömyysturvan peruspäivärahan minimimäärät eivät vastaa tasoltaan Suomen ratifioiman Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan edellyttämää tasoa. Komitea katsoi myös, että työmarkkinatuki ja toimeentulotuen perusosa eivät ole riittäviä. Komitea ei pitänyt näytettynä, että työmarkkinatuki yhdessä muiden etuuksien kanssa saavuttaisi riittävän tason. Toimeentulotuen osalta ei myöskään voitu pitää varmana, että kaikki tarpeessa olevat henkilöt saavat riittävästi toimeentulotukea.

STM:n (Sosiaali- ja terveysministeriö) kertoo tiedotteessaan, että Suomi arvioi vähimmäisturvan riittävyyttä toisin, koska Suomessa sosiaalietuudet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja erilaiset terveydenhuollon maksukatot muodostavat kokonaisuuden. Yksittäisen etuuden taso ei ole hyvä mittari tuen riittävyydelle, koska Suomessa toimeentulo voi koostua esimerkiksi työmarkkinatuesta, asumistuesta ja toimeentulotuesta. Lisäksi muun muassa julkisilla terveyspalveluilla ja reseptilääkkeillä on omat maksukattonsa, jotka rajaavat asiakkaan terveydenhuoltokustannukset kohtuulliselle tasolle. (European anti poverty Network, Finland)

Onko Suomessa ja Turussa todella maailman paras paikka kodille tulevaisuudessa? Paras maa ja kaupunki mielestäni on se joka huolehtii kaikista kansalaisistaan/asukkaistaan hyvinvointi-, oikeus- ja demokraattisen valtion/kaupungin korkeiden sosiaalisten periaatteiden mukaisesti tasa-arvoisesti unohtamatta pienituloisten asemaa. Tällainen valtio/kaupunki on olemassa pientä ihmistä varten.

Kommentoi