Lähiö

BLOGIT | Lähiö

TVT. Asumista työväestölle.

TVT Asunnot Oy. Tehtävänä kodit.
Huoneistoja yli 11 000, vuokralaisia n. 19.300.
Liikevoitto Osakeyhtiöllä vuonna 2013 oli 16 miljoonaa euroa. (lähde, TVT-Asunnot Vuosikertomus 2013).
Huoneistojen määrällä jaettuna siis n.1455€, yhdeltä huoneistolta liikevoittoa.
Osakeyhtiö mainostaa itseään kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja tarjoavana sekä avoimena ja rehellisenä yrityksenä.
Ajattelen siis TVT-asunnot yritystä lähtökohtaisesti hyvin yhteiskuntavastuullisena Osakeyhtiönä jonka toiminnan tavoitteena on jatkuvasti kasvavan liikevoiton lisäksi myös inhimilliset arvot jotka eivät ole riippuvaisia eri aikakausien talouden opeista.

TVT-asunnot Osakeyhtiön taloutta on hoidettu erittäin menestyksekkäästi keskellä pitkää talouden taantumaa. Mistä kaikki tämän Turun Kaupungin kokonaan omistaman Osakeyhtiön liikevoitto on tullut? Mihin liikevoitto käytetään Kaupungin taloudessa?

”Yhtiö kantaa vastuuta etenkin kaupungin sosiaalisesta vuokra-asumisesta.” (Lähde, TVT-asunnot, vuosikertomus 2013).

”Yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Asuinhuoneistojen vuokrat määräytyvät asuinhuoneistokohtaisesti, asunnon sijainnin, kunnon ja varustetason mukaan ja muodostuvat kiinteistön hoitokuluista sekä koko yhtiön asuntokannan rakentamiseen ja peruskorjaamiseen ottamien lainojen koroista ja lyhennyksistä.
Omalle pääomalle omistaja on edellyttänyt muiden yleishyödyllisten asuntotoimijoiden tuottotavoitteisiin rinnastettavaa kohtuullista tuottoa.” (Lähde, TVT-asunnot, vuosikertomus 2013).

Meillä on nettotuloista laskettuna omasta mielestäni kohtuullisuuden näkökulmasta korkea vuokra. Mikä on kohtuullinen vuokra asunnosta?
Onko se kaikille sama? Onko pienituloiselle n.10-12€/per neliö kohtuullista tulevina Valtion talouden sopeuttamisen vuosina jolloin palkat eivät nouse vaan päinvastoin jos työnantaja järjestöt saavat ajamiaan asioitaan läpi? Olen kuullut että TVT-asuntojen vuokria tultaisiin nostamaan jopa 4-5%. Voiko tämä huhu pitää todella paikkansa?
Hyvinvointivaltion perustana on tulonsiirrot eli verot. Verovaroista maksetaan mm. koulutus, terveydenhuolto, infrastruktuuri, Kuntien hallinto, maanpuolustus yms, yms.
Miksi hyvin varakkaiden ihmisten on suorastaan suosittua ja hyväksyttyä jättää nyt Isänmaa ja mennä varoinensa kevyen verotuksen maihin, kuitenkaan luopumatta Suomalaisuudestaan koska heillä on varaa pitää kotiaan myös täällä.

Kun talkoihin ruvetaan yhteiskunnan taloudellisen tilanteen nostamiseksi niin solidaarisuuden nimissä kaikkien yhteiskuntaluokkien, yritysten ja kuntien tulisi osallistua niihin todellisten voimavarojensa mukaan. Turkulaisten TVT-kotien köyhyydestä, eli matalapalkka-alojen työntekijöiden ja tulonsiirroista riippuvaisten ihmisten talouden kurjistumisesta ei hyödy ketään vaikka yhteiskunnan eriarvoisuuden lisääntyminen mahdollisesti hyödyttää niitä joilla on eniten vaihtoehtoja elämässään ja työssään, eli hyvin taloudellisesti toimeentulevat ihmiset. Kuka on se kunnollinen rikas joka tulee julkisuuteen otsikolla että haluaa maksaa veroja Suomeen koska arvostaa kotimaataan niin paljon!

Kaikkien äitien tasa-arvon puolesta, koska heidän ansiostaan olemme tässä maailmassa.

Ota kantaa ja vaikuta mielipiteelläsi!

Kommentoi