Asuminen

ASUMINEN | Turun Sanomat |

Taloyhtiöiden väärinkäytökset kuriin

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on laatinut vinkkilistan taloyhtiöille erilaisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajan Juuso Kallion mukaan taloyhtiöissä tapahtuvat väärinkäytökset ovat alueellamme ikäviä yksittäistapauksia, jotka eivät saa yleistyä.
– Hallituksen kannattaakin pyytää tilinkatseluoikeuksia, seurata yhtiön tilien saldoja, käydä yhtiön taloustilannetta kokouksissa läpi ja tehdä säännöllistä tositetarkastusta ja näin jo ennalta vähentää väärinkäytösten mahdollisuuksia.

Kiinteistöliiton vinkkilista taloyhtiöille

Työnjako selväksi

Olkaa tarkkoja, mitkä ovat yhtiön eri toimielinten – yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän – toimivallan rajat. Kun työnjako on selvillä, vältytään mahdollisilta toimivallan ylitysepäilyiltä.

Tuntekaa isännöintisopimuksen sisältö ja isännöintisopimuksen sisältö

Isännöitsijän tehtävät määrää laki ja yhdessä solmittu isännöintisopimus. Kaikkien on syytä tietää, mitä on sovittu.

Varmista vastuuvakuutus

Hallituksen kannattaa sopimuksessa edellyttää isännöitsijältä vastuuvakuutuksen ottamista sekä vaatia sopimussuhteen aikana vakuutusta ja sen voimassapitämistä.

Taloustilanteen seuranta joka kokouksen esityslistalle

Yhtiön tositteet sekä talousarvion toteutumisen seuranta kannattaa käydä läpi pari kertaa vuodessa.

Hankinnat harkitusti ja huolella

Taloyhtiön hallituksen kannattaa osata palvelujen ostamisen perusteet, koska palvelukustannusten osuus hoitovastikkeesta on suuri.

Kokoontukaa tarpeenmukaisesti

Hallituksen kokoontuminen 4–6 kertaa vuodessa on ok, useamminkin, jos yhtiössä on korjaushanke käynnissä.

Yhtiön velvoitteet selville

Hallituksen kannattaa tuntea yhtiön tekemät sopimukset ja seurata, että yhtiön maksut sopimuskumppaneille vastaavat sovittua.

Valtuutukset yksilöidysti

Jos isännöitsijä valtuutetaan jonkin toimen hoitamiseen valtakirjalla, kannattaa valtuutus yksilöidä tarvittavassa laajuudessa.

Kaupparekisteritiedot ajan tasalle

Kun hallituksen jäsen tai isännöitsijä vaihtuu, tieto kannattaa rekisteröidä heti kaupparekisteriin. Kolmas osapuoli voi luottaa kaupparekisterin tietoihin.

Kuka käyttää tilejä?

Hallituksen kannattaa miettiä, ovatko tilinkäyttövaltuudet tarkoituksenmukaiset. Jos rahankäytössä ilmenee väärinkäytöksiä, poistakaa valtuudet kiireesti.

Isännöitsijä hallituksen puheenjohtajana?

Onko tällainen roolitus tarkoituksenmukainen? Esimerkiksi pienissä taloyhtiöissä tämä ei ole harvinaista. Yhtiöjärjestyksen määrätessä tai kaikkien osakkaiden suostuessa, tällainen on juridisesti mahdollista.

Tilaajavastuulain velvoitteet seurantaan

Edellyttäkää isännöintiyritykseltä liittymistä Tilaajavastuu-palveluun. Palvelusta taloyhtiö voi maksutta tarkistaa, että isännöintiyritys on täyttänyt lainmukaiset velvoitteensa asianmukaisesti. Tilaajavastuulailla torjutaan harmaata taloutta.

Jos väärinkäytöksiä ilmenee, ensitoimina tulee kyseeseen:

  • tilinkäyttövaltuuksien poisto
  • isännöitsijän erottaminen ja isännöintisopimuksen päättäminen
  • kaupparekisteritietojen päivittäminen
  • esitutkintapyynnön tekeminen poliisille

Lähde: Päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto

Kommentoi