Asuminen

ASUMINEN | Mervi Luotonen |

Taloyhtiö säästää näillä keinoilla

Taloyhtiö voi säästää ja ottaa kuluista löysät pois pienillä säädöillä ja hankinnoilla.

Neuvontainsinööri Matts Almgrén Kiinteistöliitto Varsinais-Suomesta neuvoo, että jotta taloyhtiössä tiedetään, mihin energiaa ja vettä kuluu ja kuinka paljon, niiden kulutusta tulisi seurata vähintään kuukausittain.
– Sähkön ja kaukolämmön etäluennan myötä voidaan energian kulutusta useimmissa taloyhtiöissä seurata jo tuntitasolla. Kulutusta pääsee seuraamaan maksutta oman energiayhtiön kautta.
Hän toteaa, että jos taloyhtiö ei ole etäluennan piirissä, kuukausittaisen kulutustiedon saa yleensä huoltomiehen tai isännöitsijän kautta.

”Etenkin vesivuodot on helppo huomata, kun seurantaohjelma hälyttää automaattisesti kasvaneesta kulutuksesta.”

Myös vesimittareiden osalta tuntitason mittaus on yleistynyt.
– Yksinkertaisimmillaan seurataan talon päävesimittaria, mutta asuntokohtaisten mittareiden avulla mahdollinen vuoto voidaan paikallistaa suoraan huoneiston tarkkuudella, Almgrén sanoo.

Hän täsmentää, että pelkkä mittaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan kulutusta pitää seurata ja verrata aiempaan kulutukseen.
– Helpoiten tämä onnistuu automaattisen kulutusseurannan kautta. Etenkin vesivuodot on helppo huomata, kun seurantaohjelma hälyttää automaattisesti kasvaneesta kulutuksesta. Toki vielä tarvitaan ihminen, joka reagoi hälytykseen ja lähtee selvittämään tilannetta.

”Strategiassa voidaan myös linjata, mihin tulevaisuudessa halutaan panostaa.”

Kulutustietojen lisäksi taloyhtiössä pitäisi olla tiedossa jo tehdyt ja tulevat remontit.
– Korjaushistorian avulla tiedetään, mitä taloyhtiössä on tehty, milloin ja miksi. Kun historiatietoihin yhdistetään rakenteiden ja tekniikan yleiset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, voidaan taloyhtiön huoltoa ja kunnossapitoa suunnitella pitkälle etukäteen. Tässä kohtaa olisi hyvä määritellä taloyhtiön strategia, Matts Almgrén tähdentää.

Strategia on yksinkertaisimmillaan kuvaus taloyhtiön yhdessä sovituista tavoitteista ja suunnitelma niiden toteuttamisesta.

Näitä tavoitteita voivat olla asumisen tason ylläpitäminen tai nostaminen, energian ja veden kulutuksen pienentäminen tai vastikkeiden nousun hillitseminen.
– Strategiassa voidaan myös linjata, mihin tulevaisuudessa halutaan panostaa; piha-alueisiin, energiatehokkuuteen, esteettömyyteen vai kenties ekologisuuteen. Taloyhtiön talous tulisi pitää strategiassa mukana lähtötilanteesta asti.

Matts Almgrén muistuttaa, että hallituksen ja isännöitsijän työskentely helpottuu, kun päälinjat on sovittu yhdessä ja kirjattu ylös.

”Eurojen lisäksi on toki mielekästä pohtia myös vaikutuksia asumiseen.”

Almgrén tietää, että tyypillisessä 1950-1980-luvun kerrostalossa reilu kolmannes energiasta hukataan ilmanvaihdon kautta, joskus vähän enemmänkin. Seuraavaksi eniten menee ikkunoista ja viemäristä, noin viidennes kummastakin.

Julkisivun vaikutus on reilu kymmenesosa, ala- ja yläpohjan noin 5 prosenttia.
– Energiakorjauksia suunniteltaessa tulisi aina pitää mielessä korjauksella saavutettava hyöty. Pääsääntö on, että ehjää ei kannata korjata. Energiatehokkuutta parannetaan kiinteistön normaalin huollon ja kunnossapidon myötä. Säästölaskelmissa pitää aina huomioida toimenpiteen mahdollinen vaikutus kokonaisuuteen. Jos ikkunoiden lämpöhäviö on 15–20 prosenttia kokonaiskulutuksesta, ei saavutettava säästö voi olla yli 10 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Jos vastaavasti ilmanvaihdon lämpöhäviöstä otetaan puolet talteen, on kokonaisvaikutus maksimissaan noin 20 prosenttia.

Neuvontainsinööri korostaa, että energiatehokkuutta parannettaessa tehdään aina elinkaarilaskenta, jossa huomioidaan korjauksen kokonaisvaikutukset.
– Eurojen lisäksi on toki mielekästä pohtia myös vaikutuksia asumiseen. Esimerkiksi ikkunoiden vaihto voi vähentää katumelun kulkeutumista asuntoon. Toisaalta ilmanvaihto voi aiheuttaa ongelmia, jos sitä ei huomioida remontin suunnittelussa.

”Energiatehokkuusinvestointia laskettaessa tulee aina huomioida niin sanottu 0-vaihtoehto, eli jatkaminen entiseen malliin.”

Almgrén huomauttaa, että kustannuksia ja säästöjä arvioitaessa tulee huomioida paitsi investointikustannus, myös välilliset kustannukset.
– Energiatehokkuusinvestointia laskettaessa tulee aina huomioida niin sanottu 0-vaihtoehto, eli jatkaminen entiseen malliin. Esimerkiksi öljylämmöstä maalämpöön siirtymistä suunniteltaessa huomioidaan öljylämmityksen vaatimat investoinnit ja käyttökulut seuraavien 10–15 vuoden ajalta. Vastaava tarkastelu tehdään uudelle vaihtoehdolle.

Hän jatkaa, että lämpöpumppuinvestoinnissa huomioidaan myös mahdolliset purkutöiden ja sähköliittymän kustannusvaikutukset.
– Alkuvaiheessa laskenta kannattaa tehdä ilman oletuksia korkokannoista tai energian hinnan muutoksista. Ainoastaan mahdollinen lainakorko huomioidaan. Mikäli energiatehokkuuden parantamisen elinkaarikustannukset jäävät näin 0-vaihtoehtoa pienemmiksi, jatketaan laskentaa erilaisin herkkyystarkasteluin.

Kiinteistöpäivä-seminaari Rakenna & Sisusta -messuilla Turun messukeskuksessa lauantaina 11.2.2017 klo 12.30–14.30. Tilaisuus on avoin kaikille messuvieraille. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi kutsuu jäsentalojen hallituksen jäsenet ja isännöitsijät messuille. Matts Almgrén alustaa aiheesta: Miten taloyhtiö voi säästää ja ottaa löysät pois taloyhtiön energiankulutuksesta?

Säästökeinoja

Taloyhtiössä voidaan säästää energiakustannuksissa pienillä säädöillä ja hankinnoilla:

  • Liian korkea huonelämpötila aiheuttaa turhia kustannuksia. Lämmitysverkoston osalta kannattaa varmistaa, että venttiilit toimivat, patteriverkoston säätökäyrä on sopiva ja että verkoston perussäädöt ovat kunnossa. Jo yhden asteen laskeminen vaikuttaa noin 5 prosenttia lämmityksen energiatarpeeseen.
  • Kiinteistösähkössä yksinkertaisin säätötoimenpide on vaihtaa valaisimet niin sisällä kuin ulkona energiatehokkaisiin ledeihin. Myös valaistuksen ohjaus kannattaa tarkastaa. Saunan, kylmiön ja kuivaushuoneen käyttöasteita kannattaa seurata.
  • Suurimpia säästöjä suhteessa investointeihin saavutetaan yleensä vettä säästämällä. Virtaamien tarkistus ja säätö on hyvä tehdä aika-ajoin. Virtaamia voidaan yhtenäistää vakiopaineventtiilien tai poresuuttimien avulla. Vakiopaineventtiili säästää myös putkistoa vähentämällä korkeasta paineesta johtuvaa kulumista. Vesivuodoista salakavalimpia ovat wc-istuimien vuodot. Huomaamattomasti vuotava istuin voi kuluttaa vettä jopa tuhannen euron arvosta vuodessa. Reilumpi vuoto aiheuttaa jo 5 000 euron kustannuksen vuodessa.
  • Patteriverkoston perussäätö takaa tasaiset lämpötilaolot kaikkiin asuntoihin. Energiaa säästyy ylilämmittämisen vähentymisen tai loppumisen kautta. Perussäätö on ajankohtainen, kun huoneistojen välillä on useamman asteen lämpötilaeroja, eikä tilannetta saada korjattua yksittäisten venttiilien vaihdoilla tai huonekohtaisilla säädöillä. Perussäätötarve ja lämmityskäyrän sopivuus kannattaa tarkastaa energiakorjausten jälkeen. Jos korjauksia tehdään lyhyen ajan sisään, tehdään säätö vasta viimeisen korjauksen jälkeen.

Lähde: Neuvontainsinööri Matts Almgrén

Kommentoi