Asuminen

ASUMINEN | Turun Sanomat |

Kysely: Joka neljäs mittauttanut talonsa radonpitoisuuden

Suomalaisten radontietämys on hyvällä tasolla, mutta ehkäisytoimia on tehnyt harva, kertoo kysely.

Radon on sisäilman radioaktiivinen, keuhkosyövän riskiä lisäävä kaasu, joka kulkeutuu asuntoon maaperästä perustuksessa olevien rakojen kautta. Koska radonia ei voi aistia, on mittaaminen ainoa tapa selvittää sen määrä sisäilmassa.

Asunnon radonpitoisuutta voidaan alentaa. Keinoja ovat esimerkiksi radonimuri, radonkaivo, vuotoreittien tiivistäminen ja ilmanvaihdon tehostaminen.

Uponorin ja rakentaja.fi-sivuston tutkimus toteutettiin kyselynä omakotitalo- ja rivitaloasukkaille. Kyselyyn vastanneita oli 1 484.

Vastauksia kyselyyn saatiin koko maasta. Suurimmilta radonriskialueilta, eli Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Hämeestä vastaajia oli reilu puolet.

Suurin osa vastaajista kertoo tietävänsä mitä radon on ja mitä se aiheuttaa. Toisaalta 64 prosenttia ei tiennyt oman asuinalueensa radonpitoisuuksia.

Vastaajista noin neljäsosa oli mittauttanut asuntonsa radonpitoisuuden. Tästä joukosta enemmän kuin joka neljännessä talossa oli liikaa radonia. Vanhojen asuntojen enimmäisarvo on 400 becquereliä kuutiometrissä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien kiinnostusta radonkaivojen avulla tehtävään remonttiin. Vajaa viidennes vastaajista oli kiinnostunut remontista heti, ja 43 prosenttia voisi harkita sitä. Radonremontin oli teettänyt vain 6 prosenttia vastanneista.

Katso Säteilyturvakeskuksen sivuilta oman asuinalueesi radonpitoisuus.

Kommentoi