Asuminen

ASUMINEN | ANU VÄLILÄ |

Hoida asunto-osakekirjaa huolella

Asunto-osakekirja on arvopaperi, jota tulee säilyttää sen mukaisesti. Huono kunto heikentää osakekirjan käyttöarvoa. Ääritapauksessa lukukelvottomaan kuntoon päässyt paperi ei kelpaa pankille, ja se pitää uusia. Uusiminen maksaa satoja euroja.

Vanharouva Virtanen on asunut omistamassaan kerrostalohuoneistossa vuosikymmeniä. Hänellä ei ole asuntolainaa, ja hän on säilyttänyt huoneistonsa osakekirjaa kotona piirongin laatikossa.

Nyt rouva Virtanen haluaisi myydä asuntonsa, mutta ostajaa lainoittava pankki ei hyväksy vuosien saatossa rypistynyttä ja haalistunutta osakekirjaa vaan vaatii sen uusimista.

Kuvitteellinen esimerkki on tapauksena harvinainen, mutta sattuessaan se on asunnon haltijalle kiusallinen ja melko kallis tapaus.
– Osakekirjan huonosta kunnosta johtuva uusiminen on todella harvinaista. Tavanomaisempi syy on se, että vanha osakekirja on kadonnut. Osakekirjoja joudutaan uusimaan myös silloin, jos taloyhtiö päättää muuttaa yhtiöjärjestystä tavalla, joka edellyttää uusia osakekirjoja, sanoo riskienhallintajohtaja Mikko Huopio Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä.

Kadonneita tai muutoin uusimisen tarpeessa olevia asunto-osakekirjoja painetaan vuosittain noin 400 kappaletta. Kadonneen osakekirjan kuolettaminen ja uuden painattaminen maksaa satoja euroja.

Omistajan vaihdokset ja osakekirjojen käyttö vakuutena kuluttavat osakekirjoja.

Kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt muodostavat valtaosan kaikista asunnoista Suomessa. Noin puolellatoista miljoonalla suomalaisella on asunto-osakkeita.
– Osakeyhtiömuotoinen asuminen on vanha instituutio, mutta asunto-osakeyhtiöiden lukumäärä alkoi kasvaa merkittävästi vasta sotien jälkeen, erityisesti 1960–1980-luvuilla. 1920-luvulla Suomessa oli reilut 20 000 asunto-osakeyhtiöiden taloissa olevaa osakehuoneistoa, ja nyt niitä on selvästi yli miljoona, Huopio sanoo.

Huopion mukaan osakekirjat ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Osakekirjojen ikä ei ole suoraan verrannollinen niiden kuntoon.
– Vanhoista osakekirjoista pieni osa on todella huonossa kunnossa. Toisaalta erinomaisessa kunnossa ovat usein esimerkiksi sellaiset vanhat osakekirjat, jotka ovat olleet pitkään saman suvun hallussa eivätkä ole vaihtaneet usein omistajaa. Omistajan vaihdokset ja osakekirjojen käyttö vakuutena kuluttavat osakekirjoja, Huopio toteaa.

Osakekirjat ovat paperisia, minkä vuoksi ne ovat alttiita muun muassa kosteudelle ja tulipaloille. Oikeanlainen säilytystapa auttaa pitämään paperin hyvässä kunnossa.

Paperisia asunto-osakekirjoja säilytetään pankkien holveissa silloin, kun ne ovat lainan vakuutena. Jos omistajalla ei ole lainaa, voi asunto-osakekirja olla asiakkaasta riippuen säilytettävänä esimerkiksi pankin tallelokerossa tai kotona pöytälaatikossa.

Niin kauan kuin osakekirjan merkinnöistä saa selvää, ei ole syytä huoleen.

Huopio muistuttaa, että osakekirjat ovat arvopapereita, joita kannattaa säilyttää huolellisesti, lukitussa tilassa ja mielellään paloturvallisessa paikassa.
– Niin kauan kuin osakekirjan merkinnöistä saa selvää, ei ole syytä huoleen. Jos osakekirjasta ei käy ilmi, minkä yhtiön osakkeista on kyse tai mitä osakenumeroita se sisältää, paperi ei välttämättä kelpaa esimerkiksi lainan vakuudeksi, ja se vähentää merkittävästi osakekirjan käyttöarvoa, Huopio sanoo.

Huonokuntoisen osakekirjan voi uusia. Yksittäinen osakkeen omistaja ei voi kuitenkaan tehdä sitä. Taloyhtiö voi hankkia ja antaa uuden osakekirjan huonokuntoisen tai kadonneen tilalle. Jos osakekirja on kadonnut, se tulee ennen uusimista kuolettaa käräjäoikeudessa.

Vanhoissa yhtiöissä osakekirjojen ei välttämättä tarvitse olla painettu turvapainossa, mutta Huopion mukaan se on suositeltavaa. Jos taloyhtiön kaikki osakekirjat uusitaan, ne on painettava turvapainossa.

Asunto-osakekirjojen turvapainatuksia tekee Suomessa muun muassa Gemalto Oy.
– Uusiminen on pitkä prosessi, jossa voidaan joutua selvittämään taloyhtiön kaikkien osakekirjojen sijainti ja sopimaan kunkin asukkaan pankin kanssa menettelystä. Juuri tällä hetkellä vireillä on tällaisia massiivisia selvityksiä, Finanssialan Keskusliiton asuntomarkkinoista vastaava lakimies Elina Kirvelä toteaa.

Juttua varten on haastateltu myös lakiasiantuntija Marina Furuhjelmiä Isännöintiliitosta ja päälakimies Jenni Huplia Suomen Kiinteistöliitosta.
 

Sähköinen asunto-osakerekisteri suunnitteilla

Paperisista asunto-osakekirjoista saatetaan luopua muutaman vuoden kuluttua, mikäli ympäristöministeriön työryhmän ehdottama sähköinen asunto-osakerekisteri toteutuu. Rekisteri tulisi käyttöön aikaisintaan vuonna 2018.

Sähköisestä rekisteristä hyötyisivät monet eri tahot, kuten isännöitsijät, pankit, kiinteistönvälittäjät ja asunnon myyjät ja ostajat. Toistaiseksi asunto-osakkeita ja taloyhtiöitä koskevia tietoja ei ole saatavilla keskitetysti mistään.

Siirtymä kokonaan sähköiseen järjestelmään kestää esityksen mukaan useita vuosia, sillä rekisterin on ainakin aluksi tarkoitus olla vapaaehtoinen ja järjestelmään siirrytään asteittain.

Kun rekisteri rakennetaan käyttäjien ehdoilla ja sen käyttö on edullista, saadaan siitä säästöjä monille tahoille.

Teknisesti rekisteri toteutettaisiin kahdella erillisellä rekisterillä, jotka sovitetaan yhteen.
– Kaikki tahot ovat yhtä mieltä siitä, että tällainen rekisteri tulisi olla, mutta moni iso asia on vielä täysin auki, kuten kuka rekisterin rakentaa, kuka sitä ylläpitäisi ja kuka siitä maksaa, sanoo lakiasiantuntija Marina Furuhjelm Isännöintiliitosta.

Työryhmä arvioi, että asunto-osakerekisterin perustaminen maksaisi vajaat viisi miljoonaa euroa. Ylläpito maksaisi noin miljoonan vuodessa.

Kun rekisteri on käytössä täydessä laajuudessaan, sen yhteiskunnalliseksi nettohyödyksi on selvityksessä arvioitu noin 7,5 miljoonaa euroa vuodessa.
– Rekisterin kohtuulliset käyttökustannukset ovat kuitenkin kaiken a ja o. Kun rekisteri rakennetaan käyttäjien ehdoilla ja sen käyttö on edullista, saadaan siitä säästöjä monille tahoille. Nämä säästöt näkyvät pitkässä juoksussa myös asunnonomistajille, toteaa Finanssialan Keskusliiton asuntomarkkinoista vastaava lakimies Elina Kirvelä.
 

Kommentoi